Το AI ξεπερνά τα ευρετικά στη βελτιστοποίηση τηλεφωνικών κέντρων – Pathmind

1
Το AI ξεπερνά τα ευρετικά στη βελτιστοποίηση τηλεφωνικών κέντρων – Pathmind

Πρόκληση

Πέντε διασυνδεδεμένα τηλεφωνικά κέντρα λαμβάνουν κλήσεις ταυτόχρονα. Όταν έρχεται μια κλήση, ένα κέντρο πρέπει να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί την κλήση ή θα την προωθήσει σε άλλη τοποθεσία του δικτύου.

Καθιερώνεται ένα τυχαία αρχικοποιημένο κατώφλι μεταξύ 20 και 25 λεπτών για την ενεργοποίηση μιας φραγμένης κλήσης. Αυτή η δυνατότητα αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο οι πραγματικοί καλούντες θα ανταποκρίνονταν σε μεγάλους χρόνους αναμονής. Με απλά λόγια, σημαίνει ότι οι καλούντες των οποίων οι χρόνοι αναμονής υπερβαίνουν αυτό το όριο είναι πιθανό να κλείσουν το τηλέφωνο. Μια κλήση θεωρείται «απαλλαγμένη» όταν το κάνουν.

Το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί είναι να βρείτε τον καλύτερο τρόπο δρομολόγησης κλήσεων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι χρόνοι αναμονής και ο αριθμός των διακηρυγμένων κλήσεων.

Γιατί χρειαζόταν το Pathmind

Οι λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου πρέπει να ανταποκρίνονται δυναμικά όταν συμβαίνουν απροσδόκητες αυξήσεις στις κλήσεις. Η ενισχυτική μάθηση ξεπερνά την ευρετική γραμμή βάσης όταν συμβαίνουν αυτές οι αυξήσεις και αποκαλύπτει εκπληκτικές στρατηγικές για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ακόμη και υπό κανονικές λειτουργίες.

Schreibe einen Kommentar